Colors personalitzats Immediats


El sistema tintomètric és un sistema de preparació de recobriments i pintures compost per diferents components que interactuen entre si (convertidors o binders, bases colorants, màquina dispensadora, programari de color, fórmules, etc...) per a l'obtenció d'una tonalitat de color exacta.

Una lleugera diferència de matís i to de color pot convertir-se en un veritable maldecap durant qualsevol procés de pintat si no comptem amb l'ajuda d'un sistema tintomètric.

La qualitat d'acabat pot respondre a diferents factors, com la mena de superfície a pintar, sector, cost, corrosivitat ambiental, etc.


Amb el nostre sistema tintomètric podem formular diferents qualitats de pintura, des d'esmalts epoxi i esmalts poliuretans d'1 o 2 components, fins a esmalts monocapa d'adherència directa, sempre amb l'objectiu d'obtenir una rendibilitat i rendiment òptim en cada context d'aplicació.

El color que necessitis te l’elaborem a l’instant. A Pintures Grau trobaràs més de 10.000 colors on triar i encertar en el que més s’escau per la teva idea decorativa.


+ de 10.000 Colors a l'instant